Thư mời chào giá hiệu chuẩn thiết bị (lần 2)

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.  

Để có cơ sở xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn gửi chào giá cho Viện theo yêu cầu chi tiết tại file đính kèm sau đây: 

Thu_moi_chao_gia_hieu_chuan_lan_2.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan