Thư mời báo giá vắc xin DPT-VGB-Hib

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang xây dựng dự toán mua sắm vắc xin DPT-VGB-Hib sử dụng trong tiêm chủng mở rộng. Kính đề nghị các Công ty/đơn vị quan tâm và có khả năng cung ứng gửi báo giá cho Viện có cơ sở xây dựng dự toán theo đúng quy định. 

Nội dung chi tiết tại file gửi kèm sau đây:

cv_-2023-1777-1.pdf

Trân trọng cảm ơn.

 


Các bài viết liên quan