THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2022. 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá để Viện có cơ sở tham khảo xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Yêu cầu dịch vụ chi tiết tại phụ lục kèm theo sau: TB_Dang_tren_mang.pdf).

Báo giá xin gửi qua email: kehoach.nihe@gmail.com và theo đường văn thư tới Viện theo địa chỉ sau: 

Đơn vị nhận báo giá: Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 01 phố Yec-xanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, SĐT: 024.39716353. 

Thời gian nhận báo giá trước 17h00 ngày 03/11/2022. 

Nội dung báo giá bao gồm: Giá cung cấp dịch vụ theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo đã bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển và các loại thuế, phí, lệ phí để thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan