Thư mời báo giá

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm sinh phẩm, hoá chất và vật tư tiêu hao để thực hiện hoạt động chuyên môn của Viện trong năm 2021 theo danh mục chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm sau:

Thu_moi.pdf

PL_01.pdfPL02.pdf

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp trong năm 2021 gửi báo giá trọn gói toàn bộ danh mục của gói thầu để Viện có cơ sở tổng hợp, lập danh mục mua sắm trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

 


Các bài viết liên quan