Thư mời báo giá

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hộp xốp, hộp carton và bình tích lạnh phục vụ công tác bảo quản vắc xin phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình vận chuyển năm 2021.

Viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá để Viện có cơ sở tổng hợp, lập dự toán mua sắm và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chi tiết tại công văn sau:

1._Thư_mời_chào_giá_160721.docx

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan