THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin trân trọng cảm ơn các đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn đã hợp tác với Viện trong thời gian qua. 

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu hiệu chuẩn 01 máy Photometer ATI 2I để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện (chi tiết tại phụ lục đính kèm sau: Moi_bao_gia_hieu_chuan.pdf). 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá để Viện có cơ sở tổng hợp, lập danh mục mua sắm trên.

Báo giá xin gửi qua đường văn thư về Viện theo thông tin sau:

Đơn vị nhận báo giá: Phòng Kế hoạch- Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 06/6/2021. 

Nội dung báo giá bao gồm: Thời gian thực hiện và giá thực hiện dịch vụ hiệu chuẩn và được cấp giấy chứng nhận của đơn vị được chứng nhận có khả năng hiệu chuẩn. Giá chào phải bao gồm toàn bộ phí vận chuyển, và các loại thuế, phí và lệ phí có liên quan để thực hiện dịch vụ

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan