THƯ MỜI BÁO GIÁ: chào giá dịch vụ kiểm toán

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin gửi tới các Quý Công ty/đơn vị lời chào trân trọng. 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch thực hiện Kiểm toán hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh và Báo cáo quyết toán thuế hoạt động nghiên cứu sinh với báo cáo hợp nhất quyết toán thuế của Viện năm 2023 (yêu cầu dịch vụ chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm sau đây: Thu_moi_chao_gia.pdf).

Để có cơ sở xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp cho hoạt động trên, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các Quý Công ty/đơn vị quan tâm gửi chào giá cho hoạt động trên như sau: 

  1. Tên dịch vụ: “Dịch vụ kiểm toán đối với hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh và Báo cáo quyết toán thuế hoạt động nghiên cứu sinh với báo cáo hợp nhất quyết toán thuế năm 2023 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương”
  2. Địa điểm thực hiện: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Y-éc-xanh, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  3. Yêu cầu chào giá: Giá đã chào phải bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các yêu cầu dịch vụ (mẫu báo giá đính kèm)
  4. Hồ sơ chào giá có ký tên và đóng dấu của người đại diện hợp pháp của Quý Công ty/đơn vị đề nghị gửi về địa chỉ: Phòng Tài chính – kế toán, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội; file điện tử có dấu đề nghị gửi về địa chỉ email: ketoannihe@gmail.com. Thời gian nhận báo giá: trước 17h00 ngày 16/05/2024.

Trân trọng cảm ơn!

 


Các bài viết liên quan