THƯ MỜI BÁO GIÁ

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu thuê đơn vị thiết kế áp phích, tờ rơi truyền thông cho hoạt động “Hỗ trợ triển khai quy mô nhỏ kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù mũi vắc xin trong Tiêm chủng mở rộng cho trẻ em độ tuổi đi học” với yêu cầu chi tiết như sau:

Thu_moi_chao_gia.pdf

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời Quý Công ty báo giá cho gói dịch vụ trên. Quý công ty có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số 1 Yecxanh, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Thời gian nhận báo giá: Trước 10 giờ 00 ngày 04/11/2023 tại Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Ban quản lý Dự án WHO, 138A Giảng Võ, Hà Nội.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

 


Các bài viết liên quan