Mời báo giá dịch vụ

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống PCCC, hệ thống camera giám sát, hệ thống đèn chiếu sáng khẩn cấp của Viện. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị gửi báo giá để Viện có cơ sở xây dựng giá kế hoạch đối với hoạt động trên.

Báo giá xin gửi về Viện theo thông tin sau:

Đơn vị nhận báo giá: Phòng Hành chính - Vật tư, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian nhận báo giá từ ngày 05/12/2022 đến ngày 16/12/2022. 

Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Báo giá theo mẫu báo giá tại phụ lục 01 đính kèm. 

2. Nội dung báo giá theo nội dung tại phụ lục 02 đính kèm.

Chi tiết tại đây: 3._Thu_moi_chao_gia.pdf

Rất mong nhận được sự hợp tác của của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan