THƯ MỜI BÁO GIÁ

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế, trang thiết bị phòng thí nghiệm từ nguồn kinh phí được Bộ Y tế giao năm 2020 nhằm phục vụ các hoạt động chuyên môn của Viện. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị trên, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kính mời các Công ty có khả năng thực hiện cung cấp báo giá theo các yêu cầu gửi kèm.

Đề nghị các Công ty gửi báo giá tới Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước 16 giờ 00 ngày 16 tháng  11 năm 2020, đồng thời gửi file điện tử đến địa chỉ thư kehoach.nihe@gmail.com với chủ đề “Báo giá hàng hóa của Công ty…”

Quý Công ty có thể tìm hiểu thêm thông tin tại phòng Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Số 1 Yecxanh, Hà Nội, điện thoại: 024 3971 6353. 

Nội dung chi tiết cho gói thầu 1 xem tại đây: 

Chi_tiết_gói_thầu_1.docx

Nội dung chi tiết cho gói thầu 2 xem tại đây: 

Chi_tiết_gói_thầu_2.docx

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan