Thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Y tế

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chúc mừng tới toàn thể các Thầy giáo, Cô giáo của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, đào tạo liên tục, các cơ sở thực hành. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng kính gửi tới các đơn vị Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nội dung Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Y tế xem chi tiết tại đây:

Thu_cua_Bo_truong_Bo_Y_te_nhan_ngay_Nha_giao_Viet_Nam_2021.pdf


 


Các bài viết liên quan