Thông báo về việc tuyển sinh lớp tập huấn "Khử trùng chống dịch Covid-19 trong y tế và gia dụng"

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển sinh lớp tập huấn  "Khử trùng chống dịch Covid-19 trong y tế và gia dụng", cụ thể như sau:

1. Đối tượng: cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham gia tập huấn.

2. Kinh phí: 1.000.000 đ/học viên.

3. Thời gian: ngày 03 tháng 06 năm 2021, bắt đầu từ 08 giờ (bao gồm cả thời gian học lý thuyết, thực hành).

4. Hình thức học: online

5. Địa điểm:  Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và tại cơ quan, đơn vị.

6. Chứng nhận: Học viên được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành lớp tập huấn đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đăng ký học qua địa chỉ email: pvt@nihe.org.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số điện thoại: 024.39715338. Thời gian đăng ký trước ngày 02/6/2021.

Mẫu Phiếu đăng ký học và Chương trình tập huấn gửi kèm thông báo này hoặc xem tại địa chỉ Website: http://nihe.org.vn.

Mẫu Phiếu đăng ký học download tại đây: 

Phieu_dang_ky_hoc.doc

 


Các bài viết liên quan