Thông báo về việc trúng tuyển lao động hợp đồng đợt 2 năm 2021

Căn cứ kết quả phỏng vấn tuyển lao động hợp đồng đợt 2 năm 2021, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tới ứng viên trúng tuyển (có danh sách kèm theo sau: TB_trung_tuyen_LDHD_dot_2.2021.pdf).

Trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này, ông (bà) trúng tuyển phải đến hoàn thiện hồ sơ, nhận việc và ký kết hợp đồng tại Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (sđt: 024.39716354).

Trường hợp ông (bà) không đến nhận việc theo đúng thời hạn thì kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ.

Trân trọng thông báo!                  

 


Các bài viết liên quan