Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển NCS khóa 40 năm 2020

Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;  

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 40 năm 2020 như sau:

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: đến hết ngày 10/12/2020 (trong giờ hành chính, trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện).  

Trân trọng thông báo./. 

 


Các bài viết liên quan