Thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh NCS khóa 43 năm 2023 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022; 

Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 43 năm 2023 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đã thông báo trong Công văn số 1114/VSDTTƯ-ĐTKH ngày 19/06/2023 như sau:

TTNgành đào tạo Mã sốChỉ tiêu đã công bốChỉ tiêu điều chỉnh
1Khoa học y sinh9 72 01 010302
2Y tế công cộng 9 72 07 010708

Chỉ tiêu các ngành khác và các nội dung trong Công văn số 1114/VSDTTƯ-ĐTKH ngày 19/6/2023 không thay đổi.

Thông báo chi tiết xem tại đây: 

TB_dieu_chinh_chi_tieu_tuyen_NCS_2023.pdf

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan