Thông báo về khảo sát năng lực cung cấp và báo giá nước muối sinh lý pha tiêm vắc xin COVID-19

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm nước muối sinh lý để triển khai kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 theo chỉ đạo của Chính Phủ.

Viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi thông tin khảo sát và báo giá theo các nội dung chi tiết tại phụ lục 1 của công văn số 860/VSDTTƯ-KHQT ngày 01/06/2021. 

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Thu_moi_bao_gia_nuoc_muoi.PDF

 


Các bài viết liên quan