Thông báo về Khả năng cung ứng vắc xin Rota cho Chương trình TCMR

Thực hiện kế hoạch sử dụng các vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) năm 2023 và gối đầu 6 tháng năm 2024, căn cứ dự toán Bộ Y tế giao cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Quyết định số 3224/QĐ-BYT ngày 15/8/2023, nhu cầu sử dụng vắc xin Rota uống triển khai trong Chương trình TCMR cho trẻ em dưới 1 tuổi là 1.822.000 liều.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch cung ứng vắc xin báo cáo  Bộ Y tế,  Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương-Chương trình TCMR  đề nghị Quý Công ty cung cấp một số thông tin như sau:

  1. Giá 1 liều vắc xin Rota (bao gồm liều lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói) cung ứng sử dụng trong chương trình Tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi.
  2. Khả năng cung ứng và tiến độ cung ứng vắc xin trong năm 2023.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Chương trình Tiêm chủng mở rộng mong nhận được thông tin phúc đáp trước ngày 15/09/2023.

Thông báo chi tiết xem tại đây:

cv_-2023-1783-1.pdf

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Các bài viết liên quan