Thông báo Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II)

Thực hiện Quyết định số 699/QĐ-BYT ngày 25/02/2019 của Bộ Y tế về việc giao cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức, thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II), cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: viên chức làm việc trong các cơ sở y tế đang giữ chức danh Bác sĩ y học dự phòng; bác sĩ y học dự phòng chính và viên chức có nhu cầu tham gia khóa học. 

2. Kinh phí: 
- Lớp 20 - 35 học viên: 7.000.000 đ/học viên. 
- Lớp từ 36 học viên trở lên: 6.500.000 đ/học viên 

3. Thời gian: 06 tuần, bao gồm cả thời gian học lý thuyết, thực hành, đi thực tế, viết báo cáo chuyên đề, viết báo cáo thu hoạch đi thực tế; làm tiểu luận cuối khóa. 

Học các ngày trong tuần. Dự kiến khai giảng vào tuần cuối tháng 10 năm 2019. 

4. Địa điểm: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Số 01 phố Yéc - xanh, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 

5. Chứng chỉ: Học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Bác sĩ y học dự phòng chính. 

Các cơ quan, cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đăng ký học qua địa chỉ email: pvt@nihe.org.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số điện thoại: 024.39716.354. Thời gian đăng ký trước ngày 19/10/2019.

Kính đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nêu trên đến viên chức trong đơn vị biết, đăng ký tham gia. 

Chi tiết Thông báo Tuyển sinh:

Thông_báo_Tuyển_sinh_lớp_BSYHDPC.pdf

Phiếu đăng ký học:

Phiếu_đăng_ký_học.doc

 


Các bài viết liên quan