Thông báo Tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 42 năm 2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 42 năm 2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 42 năm 2022 như sau:

Thông báo chi tiết xem tại đây: 

Thong_bao_tuyen_sinh_2022-NIHE.pdf

Biểu mẫu, phụ lục tải tại đây: 

Phu_luc_tuyen_sinh_2022.rar
  • Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 05/9/2022 đến ngày 14/10/2022(trong giờ hành chính, trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện). 
  • Thời gian xét tuyển: dự kiến từ tháng 10-12/2022.
  • Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương,Số 1 Phố Yec xanh – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, ĐT: (024) 38.211.631; email: dtsdh@.nihe.org.vn

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan