Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý y tế

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đào tạo ngành Quản lý y tế trình độ tiến sĩ;

Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý y tế và điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y học dự phòng năm 2020 như sau:

Thông báo chi tiết xem tại đây: 

Thong_bao_TS_nganh_QLYT.pdf

Biểu mẫu, phụ lục tải tại đây: 

Phu_luc_tuyen_sinh_2020_-_2.rar

  • Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 07/9/2020 đến ngày 30/10/2020 (trong giờ hành chính, trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện).
  • Thời gian xét tuyển: dự kiến từ 05/11-12/11/2020.
  • Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số 1 Phố Yec xanh – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, ĐT: (024) 38.211.631; email: dtsdh@.nihe.org.vn

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan