Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 40 năm 2020 như sau:

Thông báo chi tiết xem tại đây: 

TB_tuyen_sinh_2020_-_NIHE.pdf

Biểu mẫu, phụ lục tải tại đây: 

Phu_luc_tuyen_sinh_2020.rar

  • Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 03/8/2020 đến ngày 09/10/2020 (trong giờ hành chính, trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện).
  • Thời gian xét tuyển: dự kiến từ 15/10-12/11/2020.
  • Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số 1 Phố Yec xanh – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, ĐT: (024) 38.211.631; email: dtsdh@.nihe.org.vn

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan