Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2024

Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh được tổ chức hàng năm tại Cơ sở đào tạo sau đại học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dành cho các nghiên cứu sinh của Viện. Mục đích của Hội nghị là tạo cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nghiên cứu sinh trong nghiên cứu khoa học, trong quá trình thực hiện đề tài luận án và các kết quả nghiên cứu đạt được. 

Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học Viện và HNKH NCS năm 2024 vào cuối tháng 9 năm 2024 tại Viện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Kế hoạch cụ thể như sau: 

Thong_bao_HN_khoa_hoc_NCS_nam_2024.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan