Thông báo mời cung cấp báo giá dịch vụ Quan trắc môi trường

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Quan trắc môi trường năm 2024.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ Quan trắc môi trường gửi báo giá để Viện có cơ sở tham khảo xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu (yêu cầu dịch vụ chi tiết tại phụ lục kèm theo Công văn sau: CV321.Moi_cung_cap_bao_gia.pdf).

Báo giá dịch vụ xin gửi qua email: pvt@nihe.org.vn và theo đường công văn tới Viện theo địa chỉ sau:

Đơn vị nhận báo giá: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 01 phố Yec-xanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, SĐT: 024.39716356.

Thời gian nhận báo giá trước 17h00 ngày 18/3/2024.

Nội dung báo giá bao gồm: Giá cung cấp dịch vụ theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo đã bao gồm toàn bộ chi phí và các loại thuế, phí, lệ phí để thực hiện dịch vụ.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan