Thông báo mời cung cấp báo giá dịch vụ kiểm toán với giá trị kiểm toán dưới 110 tỷ đồng doanh thu, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có nhu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2023 cho Trung tâm dịch vụ y tế dự phòng thuộc Viện.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán gửi báo giá gói dịch vụ kiểm toán cho Viện (yêu cầu dịch vụ chi tiết tại phụ lục kèm theo Công văn sau: Bao_gia_dich_vu_kiem_toan.pdf).

Báo giá dịch vụ xin gửi qua email: ketoannihe@gmail.com và theo đường công văn tới Viện theo địa chỉ sau:

Đơn vị nhận báo giá: Phòng tài chính Kế toán - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 01 phố Yéc-xanh, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian nhận báo giá trước 17 giờ ngày 18/3/2024.

Nội dung báo giá: Giá cung cấp dịch vụ theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo đã bao gồm toàn bộ chi phí và các loại thuế, phí, lệ phí để thực hiện dịch vụ.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan