Thông báo mời báo giá cung cấp sinh phẩm, vật tư

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm sinh phẩm, vật tư tiêu hao để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện.

Viện kính gửi các đơn vị có khả năng cung cấp hàng hóa và cung cấp báo giá theo thông tin chi tiết trong phụ lục của công văn số 1917/VSDTTƯ-KHQT ngày 29/9/2021.

Nội dung chi tiết xem tại công văn số 1917/VSDTTƯ-KHQT ngày 29/9/2021 về việc mời cung cấp báo giá tại đây:

Thu_moi_cung_cap_bao_gia_sinh_pham_vat_tu.pdf

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan