Thông báo mời báo giá

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua một số loại vắc xin, sinh phẩm y tế sử dụng cho hoạt động tiêm chủng dịch vụ. 

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp gửi báo giá theo nội dung chi tiết tại file đính kèm sau:

Moi_bao_gia_12_muc_vx_dich_vu_2022.pdf

Trân trọng cảm ơn.

 


Các bài viết liên quan