KHAI GIẢNG LỚP “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4”

Ngày 01/8/2019, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với BCHQS quận Hai Bà Trưng, Viện Dinh dưỡng, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1 tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2019”. 

Tới tham dự lễ khai giảng có Đ/c Trung tá Cao Minh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng BCHQS Quận Hai Bà Trưng; PGS.TS Trần Như Dương, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Bà Hoàng Thị Vân, Phó Giám đốc, Chỉ huy trưởng Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1. Đại diện các đồng chí trong Chỉ huy BCH quân sự Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Dinh dưỡng, Viện SKNN và MT, Công ty TNHH MTV Vắc xin và SP số 1 và 151 đồng chí học viên đến từ các đơn vị. 

Trong thời gian học, các học viên sẽ được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng; đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Biên giới quốc gia và pháp lệnh Dự bị động viên;….


Ngay sau Lễ khai mạc, giảng viên của Học viện Chính trị, Bộ quốc phòng đã truyền đạt chuyên đề đầu tiên đến các học viên. Khóa học diễn ra từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 06/8/2019, các học viên được tổ chức kiểm tra, đánh giá nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo quy định./. 

Phạm Tiến - Phòng TCCB
 

Tóm lược bài viết

Đối tượng 4 phải bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh ở các đơn vị cơ sở bao gồm: viên chức không giữ chức vụ quản lý và lao động hợp đồng là đảng viên chưa được bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh.


Các bài viết liên quan