Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Căn cứ Quyết định số 3527/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ Y tế về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đề nghị thí sinh trúng tuyển (trong danh sách kèm theo Quyết định số 3527/QĐ-BYT) trong thời gian từ ngày 26/8/2020 đến hết ngày 28/8/2020 đến Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để thực hiện các công việc sau:

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Thong_bao_Ket_qua_xet_tuyen_VC_nam_2020.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan