THÔNG BÁO HỦY THẦU

1.  Tên gói thầu: Mua sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao chẩn đoán nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

2.  Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 14 giờ 37 ngày 10/11/2020 đến 15 giờ 00 ngày 13/11/2020.

3.  Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Thông tin được đăng tải trên mạng đấu thầu Quốc gia địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Nay Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (bên mời thầu) thông báo hủy thầu với nội dung như sau:

- Hủy thầu gói thầu “Mua sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao chẩn đoán nhiễm vi rút SARS-CoV-2” do Gói thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu.

Nội dung chi tiết của thông báo xem tại đây: 

TB_huy_thau.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan