Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 42 năm 2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

- Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 42 năm 2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

- Căn cứ kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ của Hội đồng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 42 năm 2022; 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 42 năm 2022.

Chi tiết xem tại đây: 

DS_thi_sinh_trung_tuyen_NCS_K42-2022.pdf

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan