Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

- Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

- Căn cứ kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ của Hội đồng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020; 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020.

Chi tiết danh sách xem tại đây: 

DS_thi_sinh_trung_tuyen_K40-nam_2020.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan