Tìm hiểu pháp luật Lao động: Quy định mới với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Ngày 17/11/2000, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Từ 01/7/2019, một số loại công việc theo Nghị định này được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 161/2018/NĐ-CP ban hành ngày 29/11/2018. Dưới đây là một số điểm thay đổi mà người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh cần lưu ý:

Nghị định 68/2000/NĐ-CPNghị định 161/2018/NĐ-CP

1. Đối tượng:

 • Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong đơn vị sự nghiệp;
 • Lái xe;
 • Bảo vệ;
 • Vệ sinh;
 • Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với đơn vị sự nghiệp;
 • Công việc khác.

1. Đối tượng:

 • Đối tượng như Nghị định 68/2000/NĐ-CP.
 • Bổ sung: công việc thừa hành, phục vụ khác có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống.

2. Tiền lương:

 • Áp dụng bảng lương, nâng lương theo NĐ 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủvề chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Tiền lương:

 • Lương theo thỏa thuận trên hợp đồng lao động, không thấp hơn mức lương hiện hưởng của hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP.

3. Kinh phí chi trả lương, phụ cấp:

 • Kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

3. Kinh phí chi trả lương:

 • Kinh phí thực hiện hợp đồng lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

4. Mức trích nộp BHXH, BHYT, BHTN:

 • Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN trên tiền lương hệ số ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề. Tiền lương tính trên mức lương cơ sở.

4. Mức trích nộp BHXH, BHYT, BHTN:

 • Tiền lương theo thỏa thuận trên hợp đồng lao động, phụ cấp chức vụ, phụ cấp chức danh, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.
 • Tiền lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Đinh Thúy Hiền 

Phòng Tổ chức cán bộ

 


Các bài viết liên quan