Quyết định về việc ban hành danh sách các đơn vị đánh giá chất lượng sinh phẩm chẩn đoán/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2

Ngày 08 tháng 07 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 3336/QĐ-BYT về việc ban hành danh sách các đơn vị đánh giá chất lượng sinh phẩm chẩn đoán/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Danh sách gồm 05 đơn vị sau:

  1. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
  2. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  3. Viện Pasteur Nha Trang
  4. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên
  5. Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế

Các đơn vị có nhu cầu đánh giá chất lượng sinh phẩm chẩn đoán/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 xin liên hệ với Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ y sinh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương theo số điện thoại hotline: 024 7306 6766.

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan