Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ở Hà Nội. 

Tại đây, Viện trưởng, Giáo sư Đặng Đức Anh đã dẫn đoàn tham quan kho lạnh âm sâu nơi vaccine Pfizer-BioNTech được bảo quản.

Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, tối qua, 533.520 liều vaccine Pfizer-BioNTech đã đến thành phố Hồ Chí Minh và 263.250 liều đã đến Hà Nội. 269.100 liều khác dự kiến sẽ đến Hà Nội ngày mai (27/8).

phó tổng thống mỹ kamala harris đến thăm viện vệ sinh dịch tễ trung ương

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trao đổi với GS.TS Đặng Đức Anh.

Theo Đại sứ quán Mỹ, người dân Hoa Kỳ rất vui mừng được cung cấp hơn 1 triệu liều vaccine không kèm theo điều kiện ràng buộc cho người dân Việt Nam, thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ với COVAX.

phó tổng thống mỹ kamala harris đến thăm viện vệ sinh dịch tễ trung ương

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

phó tổng thống mỹ kamala harris đến thăm viện vệ sinh dịch tễ trung ương

Bà Kamala Harris.

phó tổng thống mỹ kamala harris đến thăm viện vệ sinh dịch tễ trung ương

Thiết bị bảo quản vaccine.

phó tổng thống mỹ kamala harris đến thăm viện vệ sinh dịch tễ trung ương

Vaccine được đưa từ thùng vận chuyển vào tủ bảo quản.

Nguồn báo Giao thông

 


Các bài viết liên quan