Nhiều cuốn sách hay được gửi tặng xây dựng mô hình “Tủ sách thanh niên”

Thực hiện Công văn số 108-CV/ĐTN ngày 27/05/2019 của Quận Đoàn Hai Bà Trưng về việc triển khai hội thu sách, xây dựng mô hình “Tủ sách thanh niên”, hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, Đoàn Thanh niên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương triển khai, phát động đến các bạn đoàn viên thanh niên trong Viện ủng hộ sách nhằm xây dựng “Tủ sách thanh niên” trên địa bàn các phường của Quận Hai Bà Trưng. 
Việc xây dựng “Tủ sách thanh niên” tại nhà văn hóa các phường trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng góp phần quan trọng vào việc hình thành một xã hội học tập, tạo sân chơi hè lành mạnh cho các bạn học sinh, sinh viên. 
Sau một thời gian phát động, Đoàn Thanh niên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã nhận được 148 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: 08 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; 09 cuốn sách về Đảng cộng sản Việt Nam; 06 cuốn sách tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 37 cuốn sách về luật; 37 cuốn sách về lĩnh vực y tế, 34 cuốn sách tìm hiểu về cuộc sống, 17 cuốn truyện các loại.  Toàn bộ số sách trên được Đoàn Thanh niên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chuyển tới Quận Đoàn Hai Bà Trưng để phát về các phường xây dựng “Tủ sách thanh niên”. 

Một số cuốn sách hay Đoàn Thanh niên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương gửi tặng “Tủ sách Thanh niên”        

 


Các bài viết liên quan