Mời chào giá sinh phẩm, hoá chất, vật tư (lần 4)

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao phục vụ các hoạt động chuyên môn của nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư mã số NĐT/e-ASIA/23/06 theo chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm.

Để có cơ sở xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Viện kính mời các đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp gửi báo giá theo mẫu báo giá tại phụ lục 2 sau đây:

Thu_chao_gia_lan_4.pdf

Hồ sơ xin gửi qua đường văn thư về Viện theo thông tin sau:

Đơn vị nhận báo giá: Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, SĐT: 024.39716353 

Hồ sơ báo giá bản mềm xin gửi về địa chỉ email: dauthau1@nihe.org.vn

Thời gian nhận báo giá trước 17h00 ngày 4/8/2023. 

Hình thức báo giá: văn bản giấy và file điện tử.

Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư chào giá theo mẫu báo giá tại phụ lục 2 đính kèm. 

2. Catalog, tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết của hàng hoá (nếu có).

3. Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan