MỘT SỐ NGƯỜI CÓ THỂ CÓ BỘ GEN GÂY CẢN TRỞ SỰ BẢO VỆ CỦA THUỐC KHÁNG HIV.

Một nghiên cứu về di truyền chỉ ra rằng một vài bộ gen của con người có thể ngăn chặn một loại thuốc kháng vi-rút bảo vệ họ chống HIV.

Thuốc, được gọi là tenofovir, được sử dụng để ngăn ngừa cũng như điều trị nhiễm HIV. Nhưng thành công trong phòng ngừa đã được trộn lẫn, với các nghiên cứu báo cáo tỷ lệ thành công từ 78 đến 92 phần trăm. Nó đã không chỉ tại sao thuốc không bảo vệ mọi người.Bây giờ, các nghiên cứu tiết lộ rằng các biến thể di truyền hiếm có thể ngăn tenofovir hoạt động trong cơ thể, dược sĩ Namandjé Bumpus của Đại học Y khoa Johns Hopkins đã báo cáo vào ngày 8 tháng 4 năm 2019 tại cuộc họp Sinh học Thực nghiệm.

Những người nhiễm HIV hoặc có nguy cơ nhiễm HIV, chẳng hạn như người có bạn tình bị nhiễm virut, có một dạng bất hoạt của thuốc phải được kích hoạt trong cơ thể theo quy trình hai bước. Các nhà khoa học đã biết các enzyme gọi là kinase là bắt buộc, nhưng không chắc chắn cái nào trong số nhiều kinase trong cơ thể người chuyển đổi thuốc thành dạng hoạt động.

Bumpus và các đồng nghiệp đã phát hiện ra: một enzyme có tên là adenylate kinase 2 gắn một nguyên tử phốt phát và một enzyme khác, creatine kinase, xử lý một giây để thúc đẩy thuốc hoạt động. Các biến thể của kinase rất hiếm: Chỉ có 18 biến thể adenylate kinase 2 được tìm thấy trong số 906 người có DNA đã được thử nghiệm.Một cách khác, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra xem các biến thể có ảnh hưởng đến khả năng của adenylate kinase để kích hoạt tenofovir hay không. Trong số 477 người dùng thuốc, bảy người với các biến thể được dự đoán sẽ vô hiệu hóa enzyme đã không  có phiên bản hoạt động của tenofovir trong máu. Kết quả đó gợi ý rằng các biến thể có ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc.

Một vài người khác đã không có các biến thể có hại cũng không có thuốc hoạt động trong máu, cho thấy rằng họ có thể đã không uống tenofovir một cách chính xác. Bumpus hy vọng sẽ lặp lại nghiên cứu với những người được biết là dùng thuốc theo quy định.

Dịch từ: https://www.sciencenews.org/article/some-people-may-have-genes-hamper-drugs-hiv-protection

 


Các bài viết liên quan