MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang tiến hành xây dựng giá gói thầu “36 danh mục sinh phẩm, hóa chất, vật tư thuộc đề tài cấp thành phố năm 2023”, thuộc đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ kit quantitative realtime PCR (qPCR) định lượng vi khuẩn Fusobacterium nucleatum (Fn) trong mẫu phân góp phần chẩn đoán ung thư đại trực tràng trên địa bàn Hà Nội”, Mã số đề tài 01C-08/01-2021-3. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị đủ điều kiện thẩm định giá tham gia thẩm định giá cho nhiệm vụ trên của Viện, cụ thể như sau: 

Cong_van_so_1596.pdf

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá đến Viện.

Trân trọng cảm ơn!

 


Các bài viết liên quan