Mời cung cấp báo giá thiết bị theo dõi nhiệt độ

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm 02 danh mục thiết bị theo dõi nhiệt độ để sử dụng cho các hoạt động bảo quản, vận chuyển vắc xin. Viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá theo các nội dung chi tiết tại các phụ lục 1 & 2 của công văn số 971/VSDTTƯ-KHQT đính kèm sau:

Moi_bao_gia_VT.pdf

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan