Mời cung cấp báo giá dịch vụ vật tư, thiết bị

Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh trực thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vật tư, thiết bị năm 2024.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vật tư, thiết bị Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ vật tư, thiết bị gửi báo giá để Trung tâm có cơ sở tham khảo xây dựng kế hoạch lựa chọn (yêu cầu dịch vụ chi tiết tại phụ lục kèm theo Công văn sau đây: Bao_gia_TB_may_tinh.pdf).

Báo giá dịch vụ xin gửi qua email: tuquyenhd210@gmail.com và theo đường công văn tới Trung tâm theo địa chỉ sau:

Đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 01 phố Yéc-xanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, SĐT: 0964077991.

Thời gian nhận báo giá trước 17 giờ ngày 14/6/2024.

Nội dung báo giá: Giá cung cấp dịch vụ theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo đã bao gồm toàn bộ chi phí và các loại thuế, phí, lệ phí để thực hiện dịch vụ.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan