Mời cung cấp báo giá dịch vụ truyền thông (lần 2)

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu xây dựng và phát sóng thông điệp truyền thông cho dự án “Hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin bại liệt (IPV) trong tiêm chủng mở rộng” do GAVI tài trợ. 

Để có cơ sở xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ truyền thông gửi chào giá cho Viện theo yêu cầu chi tiết tại phụ lục kèm theo.

1. Tên gói thầu: Dịch vụ xây dựng và phát sóng thông điệp, clip truyền thông.

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm sau đây:

Thu_chao_gia_truyen_thong_lan_2.pdf

3. Yêu cầu chào giá: Giá cung cấp dịch vụ xây dựng và phát sóng thông điệp, clip truyền thông theo nội dung yêu cầu tại phụ lục kèm theo đã bao gồm toàn bộ thuế, phí và lệ phí để thực hiện. 

4. Quý Công ty gửi chào giá có ký tên và đóng dấu của người đại diện hợp pháp về địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Số điện thoại: 024.39716353. file điện tử có dấu đề nghị gửi về địa chỉ email: dauthau1@nihe.org.vn. Thời gian nhận hồ sơ chào giá trước 17h00 ngày 4/8/2022.

5. Hiệu lực báo giá: trong vòng 6 tháng.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan