Mời cung cấp báo giá dịch vụ tổ chức hội thảo

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch tổ chức hội thảo 1 Khoá đào tạo dịch tễ học thực địa ngắn hạn 2, thuộc Dự án “ Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026” tại Hà Nội, từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 7 năm 2024.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có khả năngcung cấp dịch vụ giải khát và ăn trưagửi báo giá để Viện có cơ sở tham khảo lựa chọn nhà cung cấp với các yêu cầu dịch vụ chi tiết đính kèm sau đây:

CamScanner_2024-07-09_17.43.pdf

Thời gian nhận báo giá: trước 12h00 ngày 27 tháng 06 năm 2024.

Đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương,Số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi tiết xin liên hệ: CN. Trần Hoàng Mỹ Liên, Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học, Viện VSDTTƯ; Điện thoại: 0349444717; Email: mymylien272@gmail.com.

Nội dung báo giá bao gồm: Giá cung cấp dịch vụ theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo đã bao gồm toàn bộ chi phí và các loại thuế, phí, lệ phí để thực hiện dịch vụ.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của Quý đơn vị.

 


Các bài viết liên quan