Mời cung cấp báo giá dịch vụ kiểm toán

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu triển khai hoạt động kiểm toán tài chính giai đoạn 2021-2022 cho dự án “Hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin bại liệt (IPV) trong tiêm chủng mở rộng”.

Để có cơ sở xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán tài chính gửi chào giá cho Viện theo nội dung cụ thể tại file gửi kèm sau đây:

cv_-2023-1482-1.pdf

Trân trọng cảm ơn

 


Các bài viết liên quan