Mời cung cấp báo giá dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm.

Kính mời các đơn vị quan tâm và có khả năng cung ứng dịch vụ gửi báo giá cho Viện theo nội dung chi tiết tại file gửi kèm sau đây:

cv_-2024-967-1.pdf

Trân trọng cảm ơn.

 


Các bài viết liên quan