Mời cung cấp báo giá cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ cho các hoạt động chuyên môn của Viện.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá để Viện có cơ sở tham khảo xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Yêu cầu dịch vụ chi tiết tại phụ lục của công văn kèm theo sau: Yêu_cầu_báo_giá_dịch_vụ_Hiệu_chuẩn.doc)

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan