Mời cung cấp báo giá

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm sinh phẩm, hoá chất và vật tư tiêu hao để thực hiện hoạt động Xét nghiệm SARS-CoV-2 theo danh mục chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá trọn gói toàn bộ danh mục của các gói thầu để Viện có cơ sở tổng hợp, lập danh mục mua sắm trên.

Nội dung thư mời báo giá: 

Thu_moi_bao_gia.pdf

  • Phụ lục gói thầu 1 xem chi tiết tại đây:

PL01_-_goi_1.pdf

PL_02.pdf

  • Phụ lục gói thầu 2 xem chi tiết tại đây:

PL01_-_goi_2.pdf

PL_02.pdf

  • Phụ lục gói thầu 3 xem chi tiết tại đây:

PL01_-_goi_3.pdf

PL_02.pdf

  • Phụ lục gói thầu 4 xem chi tiết tại đây:

PL01_-_goi_4.pdf

PL_02.pdf

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

 


Các bài viết liên quan