Mời cung cấp báo giá

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm danh mục hàng hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện. 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá để Viện có cơ sở tổng hợp, lập danh mục mua sắm. Chi tiết danh mục hàng hóa tại phụ lục 1 công văn số 1154/VSDTTƯ-KHQT ngày 09/07/2021 sau:

FILE_20210709_144757_14.46.pdf

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan