Mời cung cấp báo giá 03 danh mục dịch vụ

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp một số dịch vụ công thuộc hoạt động thường xuyên của Viện.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá để Viện có cơ sở tham khảo xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Yêu cầu dịch vụ chi tiết tại phụ lục công văn sau: 

Yêu_cầu_báo_giá_dịch_vụ.doc

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

 


Các bài viết liên quan