Mời chào giá thiết bị văn phòng (lần 2)

Trung tâm Ứng dụng KHCN y sinh trực thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua thiết bị văn phòng năm 2023 phục vụ các hoạt động chuyên môn của Hợp đồng "Tăng cường chăm sóc liên tục người sử dụng ma túy dựa vào nhóm cộng đồng tại Việt Nam" theo chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm sau:

Thu_moi_Bao_gia.pdf

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan