Mời chào giá sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ các hoạt động xét nghiệm (lần 3)

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các hoạt động mua sắm sinh phẩm, hoá chất, vật tư để thực hiện các nhiệm vụ Bộ Y tế giao từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá các sinh phẩm, hoá chất, sinh phẩm, vật tư để phục vụ các hoạt động Bộ Y tế giao năm 2023 của Viện theo các nội dung sau:

1. Nội dung yêu cầu báo giá

1.1. Đối với nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ Bộ Y tế giao năm 2023

Phụ lục 1. Sinh phẩm hoá chất, vật tư xét nghiệm vi rút dại, đấu thầu theo danh mục, gồm 06 danh mục(chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm sau: Phu_luc_1.pdf).

Phụ lục 2. Sinh phẩm, hóa chất và vật tư phục vụ xét nghiệm dịch hạch và đánh hiệu năng lực diệt véc tơ truyền bệnh, thử kháng hóa chất đối với bọ chét, đấu thầu theo danh mục, gồm 9 danh mục (chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm sau: Phu_luc_2.pdf).

Phụ lục 3. Sinh phẩm, hóa chất vật tư giám sát chủ động, nghiên cứu phát hiện các dịch, bệnh truyền nhiễm, gồm 188 danh mục, chia 6 phần, đấu thầu theo phần (chi tiết tại phụ lục 3 đính kèm sau: Phu_luc_3.pdf).

Phụ lục 4. Sinh phẩm, hóa chất, vật tư nhằm duy trì hệ thống chất lượng các phòng thí nghiệm, gồm 63 danh mục, chia thành 04 phần, đấu thầu theo phần (chi tiết tại phụ lục 4 đính kèm sau: Phu_luc_4.pdf).

Phụ lục 5. Hóa chất, vật tư đảm bảo vận hành an toàn phòng thí nghiệm đạt an toàn sinh học cấp II, III và các phòng thí nghiệm của Viện, bao gồm 44 danh mục, chia 2 phần, đấu thầu theo phần (chi tiết tại phụ lục 5 đính kèm sau: Phu_luc_5.pdf).

Phụ lục 6. Sinh phẩm, hóa chất, vật tư xét nghiệm phòng chống dịch đột xuất đấu thầu theo danh mục, gồm 13 danh mục (chi tiết tại phụ lục 6 đính kèm sau: Phu_luc_6.pdf).

1.2. Đối với nguồn kinh phí thực hiện các chế độ chính sách chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2023.

Phụ lục 7. Sinh phẩm, hoá chất, vật tư xét nghiệm sốt xuất huyết, gồm 23 danh mục, đấu thầu theo danh mục (chi tiết tại phụ lục 7 đính kèm sau: Phu_luc_7.pdf).

Phụ lục 8. Sinh phẩm, hoá chất, vật tư xét nghiệm HIV, gồm 14 danh mục, đấu thầu theo danh mục (chi tiết tại phụ lục 8 đính kèm sau: Phu_luc_8.pdf).

Chi tiết nội dung công văn xem tại đây:

cv_-2023-2243-1.pdf

2. Mục đích báo giá:  cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu

3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:   Phòng Kế hoạch Hợp tác quốc tế - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số điện thoai: 024.39716353, email: dauthau1@nihe.org.vn

4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Hồ sơ xin gửi qua đường văn thư về Viện theo thông tin sau:Phòng Kế hoạch- Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, SĐT: 024.39716353.

- Hồ sơ báo giá bản mềm xin gửi về địa chỉ email: dauthau1@nihe.org.vn

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành đến trước 11h ngày 15/11/2023.

6. Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá đã bao gồm thuế GTGT.

- Khối lượng, chất lượng: nhà thầu đáp ứng đầy đủ khối lượng, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu trong phụ lục gửi kèm.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký ban hành

- Catalog, tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết của hàng hoá (nếu có).

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan